LGBT Info

Chiaki Yoshino.jpg

Chiaki Yoshino (吉野千秋, Yoshino Chiaki) is a character from Sekai-ichi Hatsukoi. He is gay because he's in a relationship with Hatori Yoshiyuki.