LGBT Wiki
Advertisement

Genderfluid - Płynne przechodzenie z jednej tożsamości płciowej na inną, nie identyfikowanie się stale jedną płcią.

Advertisement