LGBT Wiki
Advertisement

Bigender/Bipłciowość (gr. βι bi „oboje, dwa” i ang. gender - ,,płeć") - jest to jedna z niebinarnych tożsamości płciowych, który opisuje tendencję do identyfikowania się z dwoma płciami (binarnym lub niebinarnymi). Może czuć się obydwoma płciami na raz albo być zmiennym/płynnym pomiędzy nimi, z czego może także identyfikować się jako genderfluid. Osoby bigender mogą doświadczyć jakiekolwiek dwie płcie, w tym binarne i niebinarne. Na przykład, przedstawiciel płci bigender może być mężczyzną i neutralny. Tych, którzy są bigender mogą doświadczać obydwu płci w różnych ilościach. Jedno lub obydwie z nich mogą być zmienne/płynne lub wahające się, z czego mogą identyfikować się także jako bigenderfluid, bigenderflux lub, jeśli identyfikują się w tym samym czasie jako bigenderfluid i bigenderflux, mogą identyfikować się jako bigenderfluix.

Advertisement